Zmena farby auta fóliou - zmena v TP?

V minulosti tu bolo dosť polemiky ohľadne témy, či je nutné zmenu farby auta pri polepe fóliou, celopolep, zapísať túto zmenu do TP. Nezrovnalosti boli v Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde sa spomínala len trvalá zmena farby vozidla a pri fólii predsa ide o dočasnú. Dohodnúť na odpovedi sa nevedeli v minulosti ani príslušníci PZ. Tak sa človek mohol dozvedieť rôzne interpretácie tohto zákona.

 

Časy sa ale zmenili a túto zmenu je nutné do TP dať zapísať ak sa jedná o celopolep.

Citácia Ministerstva dopravy SR k danej problematike: "V prípade, že k zmene farby vozidla dôjde nalepením fólie, čo navonok pôsobí dojmom inej farby, než je pôvodná farba, tak v tomto prípade možno konštatovať, že sa jedná o zmenu farby vozidla, a je potrebné vykonať zmeny v evidencii vozidiel a vykonať zápis zmeny farby do dokladov vozidla. Nie je pri tom podstatné, či k zmene farby vozidla dôjde napr. trvalým prestriekaním základnej farby vozidla, alebo nalepením fólie. Z hľadiska policajnej praxe je rozhodujúce, ako vyzerá vozidlo z celkového vizuálneho hľadiska, čo je dôležité pre plnenie úloh Policajného zboru, nakoľko farebné vyhotovenie vozidla sa používa aj ako jeden z dôležitých identifikátorov vozidla v systéme pátrania po vozidlách."

 

Koľko stojí zapísanie zmeny farby a čo všetko treba absolvovať?

Zmenu farby je povinné nahlásiť do 15 dní odkedy nastala. 

Pri zmene farby v technickom preukaze potrebujete:

  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,

  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané

  • platný doklad totožnosti,

  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,

  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
    pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom “spôsobilé”. V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.

  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Cena kontroly originality je cca 85€. Na polícii zaplatíte poplatok 12€. Čiže celkom je to 97€.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie